Quy định về nội dung

Tất cả nội dung được đăng tải trên website 30club.net đều được thu thập, chọn lọc, nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau và đảm bảo tính đúng đắn, độ tin cậy và an toàn cho khách truy cập, sử dụng website 30club.net. Thay mặt đội ngũ xây dựng website, quản trị website 30club.net xin phép được sử dụng thông tin nội dung từ các website khác để làm dữ liệu cho website 30club.net.

Tất cả nội dung trên website 30club.net đều thuộc quyền quản lý của quản trị website 30club.net và sở hữu bởi website 30club.net. Trừ những nội dung không được phép chia sẻ, phát tán (có thông báo đính kèm) thì tất cả những nội dung khác trên website 30club.net đều có thể được chia sẻ bởi khách truy cập. Lưu ý với những nội dung không được phép phát tán, nếu quý khách cố tình không làm theo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nghiêm cấm sao chép 100% bất cứ nội dung nào trên website 30club.net. Nếu muốn sử dụng dữ liệu nội dung trên website 30club.net cần phải thay đổi cách trình bày nội dung sao cho khác với bản gốc ít nhất 50%. Những nội dung cấm chia sẻ, phát tán thì tuyệt đối nghiêm cấm thay đổi cách trình bày nội dung để phát tán dưới mọi hình thức.

Tất cả những nội dung trên website 30club.net khi mang đi chia sẻ đều phải ghi rõ nguồn 30club.net cuối bài viết.

Những vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại trùng lặp nội dung xin vui lòng liên hệ trước với quản trị website theo số Hotline. Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về nội dung website nếu phần sai thuộc về mình.