Quy định về khiếu nại

Mọi khiếu nại, thắc mắc về nội dung và dịch vụ của website không đúng như những gì thông tin website đưa ra hoặc khách truy cập không nhận được đúng những gì website cung cấp xin quý khách vui lòng liên hệ vào số Hotline của 30club.net để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại 30club.net đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.