Quy định về bình luận

Tất cả mọi khách truy cập vào website 30club.net đều có quyền bình luận, thích, chia sẻ các nội dung trên website 30club.net nhưng phải tuyệt đối tuân thủ các quy định sau:

1. Các bình luận phải liên quan đến nội dung bài viết, có tính xây dựng bài viết, cho phép phản bác lại nội dung bài viết nhưng phải đưa ra được dẫn chứng chứng minh bình luận của mình là đúng.

2. Không spam bình luận kiểu “Rất hay”, “Bài viết rất hữu ích”, “Tôi rất thích”… Nếu thấy bài viết hữu ích và thích bài viết hãy sử dụng nút like trên bài viết.

3. Không sử dụng những từ ngữ vô văn hóa, không chửi bậy, không xúc phạm tới người khác. Không bình luận những nội dung spam, vô nghĩa, không có tính xây dựng website.

4. Không bình luận những nội dung có tính chống phá nhà nước, chính phủ, phản động, đồi trụy.

5. Không dẫn link tới website khác với mục đích seo, spam, quảng cáo website.

6. Quản trị website có thể xóa bất cứ bình luận nào vi phạm quy định bình luận.

7. Chỉ like và share những nội dung có gắn nút like, share. Những nội dung không có nút like, share tuyệt đối không được like và chia sẻ.

8. Những nội dung có gắn bản quyền, không cho phép chia sẻ, phát tán tuyệt đối không được chia sẻ, phát tán nếu chưa có sự đồng ý của quản trị website.

Tất cả khách truy cập website đều có quyền tuẩn thủ quy định bình luận này của website 30club.net. Bất cứ vi phạm nào cũng có thể được quản trị website xử lý mà không cần báo trước. Đồng thời những vi phạm liên quan đến pháp luật, người vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.