Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin khách truy cập website 30club.net theo nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử của chính phủ.

Chính sách này của 30club.net được tạo ra để chứng minh cho cam kết về sự bảo mật an toàn thông tin khách truy cập website. Qua chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi muốn quý khách hiểu được về việc 30club.net thu thập thông tin khách hàng, việc sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như việc bảo mật thông tin khách hàng của 30club.net.

1. Thu thập thông tin khách hàng

Để sử dụng được các chức năng, dịch vụ của 30club.net, khách truy cập phải cung cấp một số thông tin như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email và một số thông tin khác. Những thủ tục và thông tin này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và cung cấp dịch vụ chính xác cho người nhận, đồng thời tạo mối liên hệ giữa 30club.net với khách hàng. Người sử dụng chức năng, dịch vụ có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó người sử dụng chức năng, dịch vụ sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào khách truy cập nhập trên website hoặc gửi đến 30club.net. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của quý khách, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách truy cập khi sử dụng chức năng, dịch vụ tại 30club.net, nâng cao chất lượng dịch vụ và liên lạc với khách truy cập khi cần. Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử sử dụng chức năng, dịch vụ, giá trị giao dịch, phương thức giao dịch và thanh toán cũng được 30club.net lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau. Thời gian lưu trữ thông tin: 2 năm kể từ thời điểm giao dịch cuối cùng phát sinh.

2. Sử dụng thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng 30club.net trở thành một website tin tức mang lại nhiều thông tin nhất cho khách truy cập. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau: Gửi newsletter giới thiệu nội dung mới và những dịch vụ của 30club.net; cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của 30club.net; giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website; ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

3. Bảo mật và chia sẻ thông tin

30club.net biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh, cũng như là thông tin cá nhân cần giữ bí mật của quý khách nên chúng tôi cam kết giữ kín, bảo mật an toàn tất cả các thông tin khách hàng, cũng như cam kết không bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

   – Để bảo vệ 30club.net và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của 30club.net và các bên thứ ba khác.

  – Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.

   – Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía người sử dụng dịch vụ.

Vd: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của 30club.net; cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị thanh toán.

4. Địa chỉ phản hồi và chăm sóc khách hàng

Trong trường hợp muốn thay đổi các thông tin cá nhân, vui lòng gửi yêu cầu về email: 30club.net@gmail.com để được hỗ trợ

30club.net trân trọng cảm ơn !